Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn giúp tôi trở thành một Dược sĩ giỏi

Những kiến thức và kinh nghiệm trong việc học được các thầy cô Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn truyền lại giúp tôi đạt được mục tiêu trở thành người Dược sĩ giỏi Ngành Y và ngành Dược là hai ngành đều liên quan tới nhau nó làm cho sức khỏe con người hoàn thiện …

Read More