Để phục vụ quá trình kinh doanh cũng như giao thương mở rộng, nhiều doanh nghiệp hiện nay xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất khẩu hàng hóa vào khu chế xuất. Tuy nhiên, hàng hóa xuất khẩu, hàng xuất vào khu chế xuất cũng có những quy định cần tuân thủ về việc sử dụng hóa đơn. Hàng hóa xuất khẩu được sử dụng hóa đơn GTGT hay hóa đơn bán hàng? Cách viết hóa đơn đối với trường hợp này là gì? Có thể tham khảo hướng dẫn nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu ở đâu? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc giúp quý bạn đọc.

1. Quy định về sử dụng hóa đơn đối với hàng xuất khẩu

Kể từ ngày 1/6/2014 các doanh nghiệp không được phát hành hóa đơn xuất khẩu. Nếu doanh nghiệp chưa sử dụng hết hóa đơn xuất khẩu đã phát hành mà vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp thì phải đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan quản lý thuế để sử dụng tiếp.

Hoá đơn giá trị gia tăng là loại hoá đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau: Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa; Hoạt động vận tải quốc tế; Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

Hoá đơn bán hàng dùng cho các đối tượng: Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hoá, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu; Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau.

thuế GTGT

Như vậy, theo quy định trên khi doanh nghiệp bán hàng vào khu chế xuất được sử dụng Hóa đơn bán hàng hoặc Hóa đơn GTGT thay thế cho hóa đơn xuất khẩu.

Đối với những hàng hóa được mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại.

Theo quy định, doanh nghiệp bán hàng hóa vào khu chế xuất hoặc các doanh nghiệp trong các khu phi thuế quan bán cho nhau, thì dùng các loại hóa đơn sau: Hóa đơn GTGT; Hóa đơn bán hàng.

Căn cứ những quy định nêu trên, đối với hàng hóa xuất khẩu được phép sử dụng những loại hóa đơn sau:

– Hóa đơn xuất khẩu (đối với một số doanh nghiệp đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu);

– Hóa đơn thương mại;

– Hóa đơn GTGT;

– Hóa đơn bán hàng;

– Riêng đối với trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì sử dụng Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng thay cho hóa đơn thương mại. 

2 bước chuẩn bị cơ bản để nộp báo cáo thuế qua mạng nhanh nhất

Những lỗi cần tránh khi phát hành hóa đơn điện tử

Best Gaming Laptops To Buy

2. Quy định về cách viết hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Quy định về đồng tiền ghi trên hóa đơn: Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Đối với người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Đồng thời khi đó người bán sẽ ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm lập hóa đơn.

Trong trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *