Một doanh nghiệp có thể phát hành tối đa bao nhiêu mẫu hóa đơn?

Trong giai đoạn chuyển giao sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp bước đầu còn gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ trong việc phân biệt những sự khác biệt giữa cách sử dụng của hai loại hình thức hóa đơn này. Vậy làm thế nào để có thể triển khai sử dụng hóa đơn điện tử một cách tốt nhất, giải quyết hoàn toàn những khó khăn, vấn đề khi sử dụng hóa đơn như: hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không? Hóa đơn điện tử có liên không?… Và đặc biệt, một doanh nghiệp có thể phát hành tối đa bao nhiêu mẫu hóa đơn?

Trong một tình huống cụ thể như sau, một công ty A chuyên hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng và dự kiến sẽ mở thêm cửa hàng xăng dầu là ngành nghề mới của công ty thì công ty này có thể được sử dụng thêm 01 mẫu hóa đơn khác với hóa đơn đang dùng cho hoạt động chính là thi công xây dựng được hay không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.”

Điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: “Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.”

Như vậy, trong trường hợp công ty này mở chi nhánh hạch toán độc lập về kinh doanh xăng dầu, có con dấu và tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp thực hiện bán hàng hóa thì có thể phát hành một mẫu hóa đơn riêng.

Mách kế toán cách tra cứu hóa đơn giá trị gia tăng

Hàng hóa xuất khẩu có được phép sử dụng hóa đơn GTGT?

Thêm vào đó, có một trường hợp khác như sau, trong trường hợp doanh nghiệp vẫn còn hóa đơn giấy và muốn thực hiện việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thì có thể triển khai sử dụng song song cả hoa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Tuy nhiên, việc triển khai sử dụng này phải đáp ứng quy định: Doanh nghiệp chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.

Như vậy, việc thực hiện thông báo phát hành mẫu hóa đơn của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc trực tiếp vào nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi có bất kỳ vướng mắc nào có thể liên hệ trực tiếp đến cơ quan thuế để được giải đáp hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để có thể triển khai thực hiện.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được quy định về việc thông báo phát hành mẫu hóa đơn, trả lời được câu hỏi doanh nghiệp có thể phát hành được nhiều mẫu hóa đơn được hay không và áp dụng vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp mình.

 

administrator