Sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

Hóa đơn điện tử đang là chủ đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhất là việc áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử đối với toàn bộ doanh nghiệp đang cận kề. Việc sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào để hiệu quả, quy định về ngày ký hóa đơn điện tử, doanh nghiệp siêu nhỏ có phải dùng hóa đơn điện tử không,… là một trong số nhiều thắc mắc mà doanh nghiệp đang đặt ra. Hãy cùng tìm câu trả lời để phục vụ việc hoạt động trong doanh nghiệp được tối ưu qua bài viết dưới đây.

Ngày 27/11/2018, Bộ Tài chính ban hành dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Vậy doanh nghiệp siêu nhỏ là gì? Đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng thì DN siêu nhỏ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người, tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ. Còn trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, DN siêu nhỏ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội không quá 10 người, doanh thu của năm không quá 10 tỷ hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ.

sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán quy định tại Thông tư này nhưng cũng có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và các văn bản liên quan cho phù hợp với đặc điểm quản lý kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần thuyết minh rõ chế độ kế toán áp dụng và thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính tiếp theo.
Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối tượng được hưởng miễn phí hóa đơn điện tử có mã còn có các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định; hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành DN trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập DN; các doanh nghiệp siêu nhỏ như vừa nêu trên.

Ngoài các đối tượng đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định của Bộ Tài chính, trừ DN hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định cũng được hưởng miễn phí hóa đơn điện tử có mã.

Mọi quy định về lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán trong Thông tư 132 hóa đơn điện tử phải được đảm bảo, tránh tình trạng mất mát. Chứng từ kế toán và toàn bộ các tài liệu kế toán liên quan khác bắt buộc phải được lưu giữ cẩn thận tại các đơn vị doanh nghiệp.

Doanh nghiệp siêu nhỏ cũng cần phải xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước. Công tác kiểm tra của chủ sở hữu doanh nghiệp, của cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần được đảm bảo đúng thời điểm, rõ ràng, chính xác.

Hướng dẫn làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế- Hạn chế các rủi ro

Các doanh nghiệp thực hiện việc bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định tại Luật kế toán và Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Theo quy định của Luật kế toán, các doanh nghiệp siêu nhỏ được phép lưu trữ chứng từ kế toán, các tài liệu kế toán liên quan trên phương tiện điện tử.
 

5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *